Yiqing Yin

135 avenue de Wagram

75017 Paris

+33 1 85 08 07 90

Press

press@yiqingyin.com

 

Haute Couture

sales@yiqingyin.com

 

Special Projects

contact@yiqingyin.com

 

Jobs

hr@yiqingyin.com